Diputació Permanent

Dia:
Divendres, 23 d'octubre de 2015
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent per a donar compte dels processos d'adjudicació de la Generalitat i, en concret, de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Tram. 350-00009/10)

    President de la Generalitat

    Substanciació.