Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 2 de setembre de 2015
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president de la Generalitat davant de la Diputació Permanent per a donar compte de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre (Tram. 350-00006/10)

  President de la Generalitat

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les darreres actuacions judicials i policials relacionades amb el possible finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya i la seva fundació (Tram. 361-00011/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent perquè informi sobre el presumpte cobrament indegut de comissions per l'adjudicació d'obra pública durant els governs de Convergència Democràtica de Catalunya per a finançar aquesta formació política (Tram. 361-00012/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres actuacions judicials i policials relacionades amb el possible finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya i la seva fundació (Tram. 350-00007/10)

  Diputació Permanent

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent per a informar sobre el presumpte cobrament indegut de comissions per l'adjudicació d'obra pública durant els governs de Convergència Democràtica de Catalunya per a finançar aquesta formació política (Tram. 350-00008/10)

  Diputació Permanent

  Compareixença.