Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Elaboració del Dictamen.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01318/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01320/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01333/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01323/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01327/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Antoni Mirambell i Abancó, president de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01328/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, membre de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01329/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01336/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 342, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 11; dictamen: BOPC, 648, 3)