Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dimecres, 1 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01330/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01331/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01324/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01325/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01326/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret civil d'ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01335/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.