Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 25 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la dotació dels centres penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància (Tram. 250-01417/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 36; esmenes: BOPC, 516, 41)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació continuada del personal penitenciari (Tram. 250-01490/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 58; esmenes: BOPC, 592, 30)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'una oficina d'atenció, informació i orientació a les víctimes del terrorisme (Tram. 250-01590/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 50; esmenes: BOPC, 592, 31)

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre les polítiques de concessió del tercer grau a persones condemnades per delictes de frau i corrupció (Tram. 355-00205/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el procés d'enderrocament de la presó Model, de Barcelona (Tram. 355-00218/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Sessió informativa.

 • 6

  Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre l'enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns (Tram. 357-01277/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.