Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 28 de maig de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00953/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00954/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00972/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00957/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00964/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00965/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00966/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00967/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00961/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00971/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00951/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00962/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.