Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00960/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00974/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00975/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00949/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00950/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00946/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00947/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00956/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00968/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d'Edificis (Fecapce) amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00969/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00973/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00948/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00958/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, registrador de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00959/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 353-00963/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.