Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dimarts, 28 d'abril de 2015
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 200-00005/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 119, 26; informe: BOPC, 550, 3)

 • 2

  Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 200-00012/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 190, 21)