Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 9 d'abril de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la dotació de personal dels centres penitenciaris (Tram. 250-01401/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 476, 46; esmenes: BOPC, 511, 50)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dotació dels centres penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la creació d'una comissió de treball per a estudiar la implantació de noves fórmules de tractament rehabilitador (Tram. 250-01402/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 476, 47; esmenes: BOPC, 511, 50)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la dotació dels centres penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància (Tram. 250-01417/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 487, 36; esmenes: BOPC, 516, 41)

 • 4

  Proposta de resolució de suport als Campamentos Dignidad d'Extremadura (Tram. 250-01425/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 491, 53; esmenes: BOPC, 516, 41)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el procés d'enderrocament de la presó Model, de Barcelona (Tram. 354-00411/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Joseba Azkarraga, exconseller de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió (Tram. 356-01156/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Pepe Moulià, exfuncionari de presons, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió (Tram. 356-01157/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les propostes per a afavorir la inclusió de les persones immigrades (Tram. 356-01165/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de David Moya, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats (Tram. 356-01193/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Elena Sánchez, politòloga i investigadora del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats (Tram. 356-01194/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Betty Puerto, activista d'origen colombià, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats (Tram. 356-01195/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

  • 12.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03176/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.2

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03177/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.3

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03178/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.4

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03179/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.5

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03180/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.6

   Proposta de compareixença de María del Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03181/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.7

   Proposta de compareixença d'Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03182/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.8

   Proposta de compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03183/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.9

   Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03184/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.10

   Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03185/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.11

   Proposta de compareixença d'Antoni Mirambell Abancó, president de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03186/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.12

   Proposta de compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, membre de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03187/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.13

   Proposta de compareixença d'Antoni Mirambell, membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03188/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.14

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03189/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.15

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03190/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03191/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.17

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03192/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.18

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03193/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.19

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03194/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.20

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03195/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.21

   Proposta de compareixença d'Antoni Mirambell i Abancó, president de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03196/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.22

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03197/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.23

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03198/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03199/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03200/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.26

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03201/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03202/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.28

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03203/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03204/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.30

   Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret civil d'ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03205/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.31

   Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03206/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.32

   Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l'Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03207/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.33

   Proposta de compareixença de Fernando Ramos Gil, notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret Foral d'Eivissa i Formentera, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03208/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 12.34

   Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-03209/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00039/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 505, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 516, 14)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la situació del pres en vaga de fam José Antúnez Becerra (Tram. 250-01582/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  .

  (Text presentat: BOPC, 530, 21)