Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 29 de gener de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 200-00012/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 190, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse dels serveis judicials socials (Tram. 250-01315/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 82; esmenes: BOPC, 456, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats de Mataró (Tram. 250-01338/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 425, 27; esmenes: BOPC, 482, )

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aportació econòmica en concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires (Tram. 250-01351/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 435, 24; esmenes: BOPC, 482, )

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la concessió del tercer grau a l'ex-director general d'Ocupació, condemnat en el cas Pallerols pel desviament de subvencions públiques (Tram. 354-00371/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Compareixença d'Ana Moya Fernández, delegada de Comissions Obreres del personal laboral del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre els canvis en el model d'atenció mèdica als centres de tancament terapèutic de justícia juvenil (Tram. 357-00804/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.