Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 4 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2013 (Tram. 359-00019/10)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar les Memòries de la Fiscalia corresponents als anys 2012 i 2013 (Tram. 359-00012/10 i 359-00020/10)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012 (Tram. 359-00012/10)

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2013 (Tram. 359-00019/10)

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2013 (Tram. 359-00020/10)

  Sessió informativa.