Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 9 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00559/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00560/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Montserrat Padilla, en representació de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00554/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00555/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00562/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00558/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00564/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d'Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00565/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00566/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.