Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 3 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00420/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00432/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00433/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00435/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, advocat i expert en dret de la propietat, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00438/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert en propietat horitzontal, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00437/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Eduard Carrera, expert investigador en resolució de conflictes i mediació comunitària de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00429/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00425/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00427/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Manuel Cubero Argente, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00430/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.