Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 20 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 270-00005/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 89, 66)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'informe de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 (Tram. 250-00892/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 13; esmenes: BOPC, 276, 20)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la derogació del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 354-00249/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació de Personal Penitenciari de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les presons (Tram. 357-00384/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les presons (Tram. 357-00385/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les presons (Tram. 357-00386/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les presons (Tram. 357-00387/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació dels Cossos d'Administració d'Institucions Penitenciàries davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les presons (Tram. 357-00388/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.