Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 6 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00312/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00302/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00316/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Isidor Garcia Sánchez, ex-director general de Recursos de l'Administració de Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00320/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00318/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00319/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00317/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Fiscalia Superior de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00300/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00311/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la sectorial dels treballadors de l'Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00304/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la sectorial dels treballadors de l'Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00305/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la sectorial dels treballadors de l'Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00306/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00296/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00309/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de l'Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00310/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.