Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 6 de febrer de 2014
Hora:
10:00h. (A la tarda la sessió continuarà a la Sala de Grups)
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00297/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00298/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00314/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00315/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00308/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Observatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00313/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00299/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00307/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots i Totes amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00303/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 353-00301/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.