Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 11 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els mòduls de participació i convivència (Tram. 250-00427/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 54; esmenes: BOPC, 115, 53)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns del centre penitenciari de la Trinitat Vella i l'enderrocament d'aquest centre (Tram. 250-00434/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 59; esmenes: BOPC, 115, 55)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la revisió dels protocols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels centres penitenciaris (Tram. 250-00436/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 60; esmenes: BOPC, 115, 57)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris i sobre la seguretat de les presons i la rehabilitació i reinserció dels interns (Tram. 354-00080/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els motius pels quals el protectorat de fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 354-00086/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del català en l'àmbit de l'Administració de justícia (Tram. 356-00256/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del torn d'ofici (Tram. 356-00260/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació i la planificació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (Tram. 356-00269/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les sostraccions de menors i les víctimes d'adopcions irregulars (Tram. 356-00278/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Giner Gargallo, degà a Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè es posicioni sobre les propostes en curs per a reformar les funcions dels registres i sobre la col·laboració amb les administracions territorials i ambientals (Tram. 356-00304/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00311/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la funció dels criminòlegs i la creació d'un col·legi professional (Tram. 356-00317/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.