Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 30 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2011 (Tram. 359-00004/10)

    Sessió informativa.