Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dimecres, 20 de febrer de 2013
Hora:
10:01h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00014/10)

    Sessió informativa.