Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 20 de gener de 2022
Hora:
10:20h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2021, sobre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent al 2019 (Tram. 256-00006/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 103, 100)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2021, sobre l'Institut Català Internacional per la Pau, corresponent al 2019 (Tram. 256-00007/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 103, 100)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2021, sobre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00008/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 110, 52)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2021, sobre l'Institut Català d'Energia, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 256-00011/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 171, 36)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2021, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2019 (Tram. 258-00010/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.