Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 9 de desembre de 2021
Hora:
10:20h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (Tram. 256-00003/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 39, 7)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l'exercici 2018 (Tram. 256-00004/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 39, 8)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 256-00005/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 98, 86)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis de més de vint mil habitants, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 258-00005/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del síndic major davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a l'ens que presideix amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00297/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.