Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 15 de juliol de 2021
Hora:
10:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/13)

  Elecció del secretari

 • 2

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018 (Tram. 257-00003/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

  (Compte General: BOPC, 782, 3)

 • 3

  Proposta d'acord de continuar el procediment en el tràmit on era quan l'anterior legislatura es dissolgué, de conformitat amb l'article 206.2 del Reglament del Parlament de Catalunya, amb relació als expedients amb número de tramitació 256-00051/12, 256-00052/12, 256-00053/12, 256-00054/12 i 256-00055/12

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00052/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 719, 60)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2020, sobre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00055/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 731, 80)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018 (Tram. 256-00057/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.