Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Divendres, 7 de maig de 2021
Hora:
13:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia