Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Divendres, 18 de desembre de 2020
Hora:
08:45h 15 minuts abans del començament del Ple
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació de subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 253-00022/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00047/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 671, 104)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00048/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 671, 105)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l'Institut de Física d'Altes Energies, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00049/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 683, 39)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-00050/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 688, 28)