Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 12 de novembre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 258-00019/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2020, sobre el Compte general de les corporacions locals corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 258-00026/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (Tram. 256-00044/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 662, 87)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00045/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 671, 103)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (Tram. 256-00046/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 671, 104)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00036/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 516, 32)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00039/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 569, 33)

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00041/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 599, 50)

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00042/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 603, 48)

 • 10

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la contractació pública i a l'adjudicació a persones físiques o jurídiques privades de la gestió de centres d'atenció a la infància i l'adolescència en el període 2016-2020 (Tram. 253-00021/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.