Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00036/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 516, 32)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00039/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 569, 33)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00041/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 599, 50)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00042/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 603, 48)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe sobre la contractació d'emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19 (Tram. 253-00018/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la concessió de subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes (Tram. 253-00019/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe específic sobre la contractació de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant la pandèmia per mitjà del procediment d'urgència (Tram. 253-00020/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

 • 8

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 (Tram. 257-00002/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució.

  (Compte General: BOPC, 402, 3; dictamen: BOPC, 719, 60)

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00037/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 529, 42)

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00038/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 529, 43)

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 256-00040/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 599, 50)