Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 (Tram. 257-00002/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 402, 3; dictamen: BOPC, 719, 60)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00037/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 529, 42)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00038/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 529, 43)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018

  • 4.1

   Compareixença d'Oriol Ponsatí-Murlà, director i responsable de la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 363-00002/12)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00031/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 412, 35)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00032/12)

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 456, 15)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00033/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 456, 15)

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00034/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 485, 76)

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019 (Tram. 256-00035/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 516, 32)