Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Divendres, 12 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00031/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 412, 35)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00032/12)

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 456, 15)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00033/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 456, 15)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00034/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 485, 76)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019 (Tram. 256-00035/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 516, 32)

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització sobre les subvencions i els ajuts del Departament d'Educació corresponents als exercicis del 2016 al 2019 (Tram. 253-00006/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics (Tram. 253-00007/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 8

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a les subvencions atorgades per l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (Tram. 253-00008/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 9

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a les subvencions rebudes per la Plataforma per la Llengua (Tram. 253-00009/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 10

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a França (Tram. 253-00010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 11

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Suïssa (Tram. 253-00011/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 12

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern al Regne Unit (Tram. 253-00012/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 13

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica (Tram. 253-00013/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 14

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Itàlia (Tram. 253-00014/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 15

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern davant la Unió Europea (Tram. 253-00015/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 16

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la contractació administrativa del Departament d'Interior corresponent als exercicis del 2015 al 2019 (Tram. 253-00016/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 17

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu als sistemes i procediments establerts pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada corresponent als exercicis del 2015 al 2019 (Tram. 253-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 (Tram. 356-00317/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 362-00008/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença d'Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 362-00009/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 362-00010/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença del responsable de la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 362-00011/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 256-00028/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 394, 42)

 • 24

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00029/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 394, 43)

 • 25

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00030/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 406, 38)