Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió.

 • 2

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (Tram. 257-00001/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució.

  (Compte General: BOPC, 251, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2019, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016 (Tram. 256-00023/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució.

  (Informe: BOPC, 303, 31)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, corresponent al 2016 (Tram. 256-00024/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució.

  (Informe: BOPC, 320, 72)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, corresponent als exercicis del 2014 al 2017 (Tram. 253-00005/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut, corresponent al 2015 (Tram. 256-00025/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 324, 29)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 (Tram. 256-00027/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 337, 55)