Convocatòria

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 6 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (Tram. 257-00001/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 251, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2019, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016 (Tram. 256-00023/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 303, 31)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, corresponent al 2016 (Tram. 256-00024/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 320, 72)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (Tram. 256-00021/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 238, 77)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (Tram. 256-00022/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 249, 87)