Convocatòria

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 14 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (Tram. 256-00021/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 238, 77)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (Tram. 256-00022/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 249, 87)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015 (Tram. 256-00018/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 212, 46)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l'Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 (Tram. 256-00019/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 218, 59)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (Tram. 256-00020/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 223, 48)