Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 20 de desembre de 2018
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l'exercici 2014 (Tram. 256-00004/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 12, 6)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l'exercici finalitzat el 31 d'agost de 2015 (Tram. 256-00005/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 46, 41)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2018, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 256-00006/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 77, 61)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016 (Tram. 256-00008/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 106, 61)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 256-00009/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 118, 101)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016 (Tram. 256-00010/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 126, 92)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00011/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 136, 86)

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2018, sobre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00012/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 153, 35)

 • 9

  Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del 2016 (Tram. 362-00006/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença

 • 10

  Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del 2016 (Tram. 362-00007/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença