Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016 (Tram. 256-00008/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe

  (Informe: BOPC, 106, 61)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 256-00009/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 118, 101)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016 (Tram. 256-00010/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 126, 92)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00011/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 136, 86)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2018, sobre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 256-00012/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 153, 35)