Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 15 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d'Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (Tram. 256-00001/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 4, 4)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d'Ensenyament, corresponent al 2015 (Tram. 256-00002/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 4, 4)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l'Institut Ramon Llull corresponent a l'exercici 2015 (Tram. 256-00003/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 12, 6)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l'exercici 2014 (Tram. 256-00004/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 12, 6)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l'exercici finalitzat el 31 d'agost de 2015 (Tram. 256-00005/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 46, 41)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2018, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015

  • 6.1

   Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 363-00001/12)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.

  • 6.2

   Compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 357-00049/12)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016 (Tram. 362-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.