Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2017, sobre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (Tram. 256-00039/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 (Tram. 256-00036/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 512, 20)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2017, sobre l'Institut Català d'Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (Tram. 256-00037/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (Tram. 256-00038/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

 • 6

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (Tram. 257-00003/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat i votació de les propostes de resolució.

  (Compte General: BOPC, 552, 3)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2017, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2015 (Tram. 258-00027/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2018, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici 2016 (Tram. 258-00010/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d'Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (Tram. 256-00001/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 4, 4)

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d'Ensenyament, corresponent al 2015 (Tram. 256-00002/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 4, 4)

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l'Institut Ramon Llull corresponent a l'exercici 2015 (Tram. 256-00003/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 12, 6)

 • 12

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident de la comissió.