Convocatòria

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dilluns, 16 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2011 (Tram. 256-00031/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 427, 18)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (Tram. 256-00032/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 432, 21)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (Tram. 256-00033/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 452, 20)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (Tram. 256-00034/11)

  Jaume Amat i Reyero

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 459, 35)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014 (Tram. 256-00035/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 483, 20)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 356-00058/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Òscar Peris i Ròdenas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què fa referència l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 356-00059/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 362-00001/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 362-00002/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 362-00003/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2017, sobre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (Tram. 256-00039/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 (Tram. 256-00036/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 512, 20)

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2017, sobre l'Institut Català d'Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (Tram. 256-00037/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (Tram. 256-00038/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

 • 15

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (Tram. 257-00003/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 552, 3)