Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
10:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (Tram. 256-00025/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 372, 40)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (Tram. 256-00026/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 372, 41)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013 (Tram. 258-00017/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe.