Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
10:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2016, sobre l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (Tram. 256-00022/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 333, 49)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X (Tram. 256-00024/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 339, 45)

 • 3

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (Tram. 257-00002/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 335, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2016, sobre el Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 258-00015/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe.