Convocatòria

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
00:00h. 'en acabar la sessió anterior'
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia