Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
10:00h. 'en acabar la sessió anterior'
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (Tram. 257-00002/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

  (Compte General: BOPC, 335, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (Tram. 256-00017/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 206, 173)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (Tram. 256-00018/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 206, 173)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 (Tram. 256-00020/11)

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 211, 28)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues (Tram. 253-00001/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro (Tram. 253-00002/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 7

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/11)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió.