Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 2 de febrer de 2017
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2016, sobre l'Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014 (Tram. 256-00014/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 158, 33)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2016, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013 (Tram. 256-00015/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 171, 23)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011 (Tram. 256-00016/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 178, 24)