Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 2 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 34/2014, sobre l'Ajuntament de Creixell (Tram. 258-00032/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2015, sobre el Departament d'Ensenyament, Institut Obert de Catalunya (Tram. 256-00049/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 521, 77)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la realització d'auditories de gestió per la Sindicatura de Comptes (Tram. 250-01507/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 57; esmenes: BOPC, 581, 3)