Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 3 de febrer de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2012 (Tram. 257-00003/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 418, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (Tram. 256-00037/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 421, 95)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (Tram. 256-00044/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 476, 51)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (Tram. 256-00045/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 476, 52)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011 (Tram. 256-00038/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 429, 45)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions concedides pel Departament de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (Tram. 256-00039/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 435, 27)