Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 11 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2014, sobre el Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 (Tram. 258-00024/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2014, sobre l'empresa Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 (Tram. 258-00025/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2014, sobre l'Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (Tram. 256-00035/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 385, 30)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 (Tram. 256-00036/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 401, 47)

 • 5

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2012 (Tram. 257-00003/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

  (Compte General: BOPC, 418, 3)