Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 14 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00032/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 337, 49)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00033/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 342, 65)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2014, sobre l'Institut Català d'Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 256-00034/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 378, 86)