Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 30 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2014, sobre els indicadors financers i pressupostaris dels municipis, corresponent al 2010 i el 2011 (Tram. 258-00021/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe.

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2012 (Tram. 258-00022/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2014, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent al 2010

  • 3.1

   Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2014, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent al 2010 (Tram. 363-00005/10)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.

  • 3.2

   Compareixença de Manuel Hernández, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2014, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent al 2010 (Tram. 363-00006/10)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.