Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimecres, 23 de juliol de 2014
Hora:
13:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2014, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent al 2010 (Tram. 362-00005/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença de Manuel Hernández, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2014, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponent al 2010 (Tram. 362-00007/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.