Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 27 de maig de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00028/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 262, ; Informe: BOPC, 262, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, corresponent al 2012 (Tram. 256-00029/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 277, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social i Família, corresponent al 2011

  • 3.1

   Compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social i Família, corresponent al 2011 (Tram. 363-00003/10)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.