Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 25 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2012 (Tram. 256-00025/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 242, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2013, sobre el Centre d'Estudis d'Opinió, corresponent al 2013 (Tram. 256-00027/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 262, ; Informe: BOPC, 262, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 34/2013, sobre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2011 (Tram. 256-00026/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'Informe

  (Informe: BOPC, 253, 3)

 • 4

  Compareixença de l'ex-director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 34/2013, sobre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2011 (Tram. 363-00004/10)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Substanciació.