Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 28 de gener de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2011 (Tram. 257-00002/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya

  (Compte General: BOPC, 219, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 (Tram. 256-00023/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 242, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010

  • 3.1

   Compareixença del gerent del Consorci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 363-00002/10)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.