Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 2 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2013, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 256-00008/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 55, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2013, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00009/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 64, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2013, sobre l'Agència Catalana de la Joventut, corresponent al 2010 (Tram. 256-00010/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 69, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (Tram. 256-00006/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'Informe i compareixença de la persona responsable de l'òrgan o ens fiscalitzat.

  (Informe: BOPC, 23, 4)